Formació Subvencionada

Formació Professional per a l'Ocupació

Certificats de Professionalitat Subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el SEPE

Administració
Àrea Administració i Màrqueting
Desemvolupament
Àrea Informàtica, TIC i Social Media
Atenció Sociosanitària
Àrea Atenció Sociosanitària

Formació Contínua per a Treballadors/es

Cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Màrqueting
Màrqueting Digital
Habilitats
Habilitats Interpersonals
Docencia
Docència
Comunicació
Comerç
Generalitat
SOC
Ministerio de empleo
Europea
Consorci
Certificaciones