Certificat de Professionalitat subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya