Docència

Formació Subvencionada per a OcupatsAprenentatge cooperatiu: Curs d’actualització metodològia


metodologia


Data inici:  Per confirmar
Hores:  20 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquiun Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Comptabilitat

Objectius:

-Identificar aspectes organitzatius, metodològics i de gestió d’aula i de centre que afavoreixin una educació per a tothom.
-Conèixer els avantatges del treball cooperatiu com a metodologia inclusiva i participativa per a una educació de qualitat.
-Analitzar alguns mètodes d’aprenentatge cooperatiu i conèixer-ne les particularitats.
-Treballar de manera col·laborativa amb d’altres professionals per aconseguir una millor atenció a la diversitat de l’aula.
-Dissenyar unitats didàctiques amb metodologies cooperatives per poder desenvolupar-les en el centre.
-Portar a terme a les aules les experiències planificades d’aprenentatge cooperatiu.
-Analitzar i valorar el treball realitzat per consolidar la feina cooperativa com a mètode d’atenció a la diversitat d’ús habitual a les aules.

Continguts:

1. Estructures d’interacció a l’aula. Característiques i condicions de l’aprenentatge cooperatiu
2. Dimensions de l’aprenentatge entre alumnes.
3. Estratègies per al desenvolupament del treball cooperatiu a l’aula: ensenyament recíproc, trencaclosques, grup d’investigació, grup natural, tutoria entre iguals.
4. Llegim en parella: un programa de tutoria entre iguals amb alumnes i famílies.
5. Elements a tenir en compte en la planificació i organització d’unitats didàctiques amb metodologies cooperatives.
6. Treball col·laboratiu i aprenentatge entre professionals.


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te

Atenció a la diversitat: Autisme


Autisme


Data inici:  Per confirmar
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquiun Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Comptabilitat

Objectius:

-Introduir als professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre autista per a la seva consideració a l’aula.

-Saber identificar un nen amb autismes i saber com tractar-lo.
-Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb autisme.
-Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatius.

Continguts:

EL TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES.
– Què és el Trastorn de l’Espectre Autista. 
– Història. 
– Causes. 
– Nivells de gravetat. 
– Característiques dels infants amb trastorn de l’espectre Autista. 
– Models explicatius. 

Desenvolupament evolutiu del Trastorn de l’Espectre Autista.
– El Trastorn de l’Espectre Autista al llarg del cicle vital. 
– Etapa infantil. 
– Etapa adolescent. 
– Etapa adulta. 
– La vellesa. 

Detecció i diagnòstic.
– Detecció. 
– Diagnòstic. 
– Trastorns associats. 

ESCOLARITZACIÓ I NECESSITATS EDUCATIVES.
– L’escola inclusiva. 
– Modalitats d’escolarització. 
– Pla individualitzat. 
– Orientacions educatives en el procés d’aprenentatge d’un infant amb TEA. 

INTERVENCIÓ I TRACTAMENT.
– Orientacions generals. 
– Estructuració de l’entorn i el temps. 
– L’autonomia i els hàbits. 
– Àrea acadèmica. 
– L’àrea de la comunicació. 
– L’àrea de la interacció social. 
– L’àrea emocional. 
– Les alteracions conductuals.


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te
Atenció a la diversitat: TDA


TDA


Data inici:  Per confirmar
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquiun Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Comptabilitat

Objectius:

– Aprofundir en el coneixement de la TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat)

Objectius específics:
– Saber identificar un nen amb TDA/H i saber com tractar-lo.
– Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDA/H.
– Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

Continguts:

Definició del trastorn i tipologies.
– El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.
– Tipologies de TDAH.
– Tipus amb predomini del dèficit d’atenció.
– Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
– Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.
– Història clínica.
– Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica, antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.
– Model de fitxa d’història clínica Possibles causes, prevalença i pronòstic.
– Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials
– Prevalença estadística.
– Hi ha un sobrediagnòstic de TDAH?
– Evolució del nen amb de TDAH


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te

Educació Emocional a l’Aula


Emocional


Data inici:  Per confirmar
Hores:  15 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquiun Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Comptabilitat

Objectius:

-Millorar les competències de l’educació emocional a l’escola i a la vida.

Objectius específics:
-Conèixer què és la intel·ligència emocional i identificar el nou enfocament de la intel·ligència per a desenvolupar programes d’educació emocional.
-Facilitar estratègies per a potenciar l’autoconeixement en l’alumnat i els docents
-Aprendre a gestionar millor les emocions i l’estrès, mitjançant la identificació de les pròpies respostes emocionals i les seves causes.
-Conèixer els elements que influeixen en l’autoestima i la motivació.
-Millorar les relacions interpersonals i la comunicació dins i fora de l’aula a partir de l’empatia, l’escolta i l’assertivitat.
-Promoure l’educació emocional entre l’alumnat.
-Aplicar els aprenentatges dins la comunitat educativa.

Continguts:

1.Què és una emoció?
⦁ Definició d’emoció i estat emocional
⦁ Construcció de les emocions.

2.Intel·ligència Emocional: De Howard Garner a Daniel Goleman. Intel·ligència interpersonal i intrapersonal. Les competències emocionals.
⦁ Consciència Emocional.
⦁ Reconèixer emocions. Emocions bàsiques i funcions de les emocions.
⦁ La vivència emocional.
⦁ Regulació Emocional. ⦁ La gestió de les emocions dins i fora de l’aula.
⦁ Tècniques per treballar l’estrès.
⦁ Autonomia Emocional.
⦁ L’autoestima.
⦁ La resiliència.
⦁ La motivació.
⦁ Habilitats Socials.
⦁ Comunicació assertiva.
⦁ Empatia i escolta activa.
⦁ Dinàmiques cooperatives per afavorir les relacions interpersonals en el grup classe i en el claustre.
⦁ Benestar i alegria com a motors de l’aprenentatge.
1. Aplicacions de l’Educació Emocional a l’aula i a la comunitat educativa.
⦁ Dissenyar activitats a l’aula per a treballar les competències emocionals.
⦁ Conèixer les emocions bàsiques.
⦁ Aprendre a expressar les emocions i tècniques de regulació. ⦁ Treballar la comunicació entre iguals des del respecte i l’acceptació.
⦁ Promoure accions de comunicació assertiva i de motivació dins el claustre.
⦁ Donar a conèixer l’educació emocional a les famílies.
⦁ Les entrevistes
⦁ Disseny de xerrades


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te

Treball amb les Intel·ligències Múltiples


Multiples


Data inici:  Per confirmar
Hores:  30 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquiun Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Comptabilitat

Objectius:

– Descobrir les mateixes intel·ligències.
– Valorar les diferents intel·ligències múltiples.
– Desenvolupar les diferents intel·ligències.

Continguts:

1 Teoria de les intel·ligències múltiples
– Marc conceptual: conceptes, teories i autors
– Les I.M. i les seves característiques

2 Quines són les meves intel·ligències?

3 Com desenvolupar les I.M.
– Tècniques, recursos
– Millora de les competències i aplicacions


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te

La Gamificació en l’aprenentatge


Gamificacion


Data inici:  Per confirmar
Hores:  20 hores
Preu:  Subvencionat
Horari: 
Adreça:  c/ Joaquiun Costa, 34. 08222. Terrassa
Àrea formativa:  Comptabilitat

Objectius:

-Conèixer les oportunitats educatives que ofereix el joc en l’educació en el temps de lleure
-Saber què són els centres de recursos lúdics.
-Aprendre com n’és d’important triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar
-Adquirir una visió àmplia dels jocs a partir de l’anàlisi de les diferents classificacions del joc; sobretot els jocs físics i esportius i l’esport tradicional.
-Analitzar el paper de l’educador durant tot el procés del joc.

Continguts:

1.La gamificació com a Eina educativa emocional.
Què és gamificació?
Què és un joc?
Característiques pròpies dels jocs.
Alternate Reality games.
Diferències entre game i play.

2.El cercle màgic.
Les emocions i la gamificació.

3.Introducció.
La motivació per Ryan i Deci.
La motivació Segons Pink.
El model RAMP.
La teoria del Flux de Csikszentmihalyi.
La teoria de l’Establiment d’objectius de Locke i Latham.
Model de gamificació.

4.Dissenyem un sistema de gamificació.
El concepte de diversió en els jocs.
La motivació dels jugadors.
Tipus de jugadores.

5.Disseny d’un sistema de gamificació.
Bucles d’activitat.
Disseny d’un sistema gamificat.


Pot inscriure fent clic aquí : Inscriu-te


Certificaciones