Estudis i Investigacions


ACTIUHUMÀ ha realitzat i/o participat en els següents Estudis i Investigacions:

– Disseny, Direcció tècnica, tractament informàtic i informe d’una investigació sobre “ELS PERFILS PROFESSIONALS MÉS ADEQUATS A LA DEMANDA LABORAL DE LA CIUTAT DE TERRASSA” 1995-1996.

– Disseny, Direcció, tractament informàtic i informe d’una investigació sobre “QUALITAT DE L’ATENCIÓ AL CLIENT I IMATGE”. Sector aigües. 1996.

– Disseny, Direcció, tractament informàtic i informe d’una investigació sobre “DIAGNOSI DE LA UNED”. Àmbit Catalunya. PLA ESTRATÈGIC DE LA CIUTAT DE TERRASSA. 1997.

– Disseny, Direcció, tractament informàtic i informe d’un estudi sobre “L’OFERTA DE PREUS DEL COMERÇ DE TERRASSA”. 1998.

– Disseny, Direcció, tractament informàtic i informe d’una investigació sobre “MESURA DE LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT”. Sector aigües. 1999.

– Disseny, Direcció, tractament informàtic i informe d’una investigació sobre “PERFILS EN NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ”. Sector Públic. 2000.

– Desenvolupament de “L’ESTUDI DE LES NECESSITATS FORMATIVES I PLA DE FORMACIÓ PER A L’AJUNTAMENT D’HOSPITALET DE LLOBREGAT”. EAE. 2001.

– Disseny, Direcció, tractament informàtic i informe d’un estudi qualitatiu “POTENCIALITAT DE LA CIUTAT DE TERRASSA I DISTRICTE COM A CENTRE DE REFERÈNCIA DE R I D PER AL SECTOR AUDIOVISUAL I ACTIVITATS ARTÍSTIQUES RELACIONADES O COMPLEMETÀRIES”. 2002.

– Disseny, Direcció, tractament informàtic i informe d’un estudi quantitatiu/enquesta “DIAGNOSI SOBRE EL SECTOR AUDIOVISUAL I ARTÍSTIC DE TERRASSA I CONTEXT METROPOLITÀ”. 2002.

– Desenvolupament de “L’ESTUDI DE LES NECESSITATS FORMATIVES I PLA DE FORMACIÓ PER A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA”. 2004-2005.

– Desenvolupament de “L’ESTUDI DE LES NECESSITATS FORMATIVES I PLA DE FORMACIÓ PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL”. EAE. 2005.

– PROJECTE IMPULSA’T. AJUNTAMENT DE TERRASSA. 2008-2010.Certificaciones