Què t'Oferim ?

Formació Programada:

Amb el Sistema de FORMACIÓ PROGRAMADA de la Fundació Tripartita la for-mació és:

PERSONALITZADA: L’empresa pot decidir quins continguts necessiten ampliar els seus treballadors i treballadores i contractar a un centre especialitzat per impartir la formació.

ÀGIL: L’empresa pot realitzar la formació quan ho necessiti. Només cal notifi-car-ho amb 7 dies d’antelació de l’inici del curs.

AMB RETORN DE LA INVERSIÓ: L’empresa recuperarà els costos de la for-mació mitjançant el crèdit de que disposa i que podrà bonificar-se a les cotit-zacions de la Seguretat Social.

A partir d’11 treballadors es pot fer la formació a mida per l’empresa.

Els cursos es poden realitzar a les nostres instal.lacions o a les del centre de treball.

Formació Subvencionada:

El Consorci de Formació Contínua de Catalunya promou formació transversal i sectorial per a treballadors ocupats.
Caldrà consultar l’oferta de cursos de què disposem en cada convocatòria.

Professors experts i acreditats pel Departament de Treball en atenció a persones dependents.

Formació Ocupacional:

Som Centre homologat pel Departament de Tre-ball i estem acreditats per a la impartició dels Certificats de Professionalitat d’Atenció Socio-sanitària.

Podem realizar convenis de pràctiques amb els alumnes dels cursos de Formació Ocupacional:

 • Atenció socio-sanitària a persones dependents en institucions.
 • Atenció socio-sanitària a persones dependents en el domicili.   

Accions Formatives per Àrees

 • Animació social per a persones dependents en institucions.
 • Atenció a les persones amb demència.
 • Atenció especialitzada a malalts d’alzheimer.
 • Com millorar la comunicació amb l’usuari.
 • Dinamització dels centres de dia.
 • Intervenció des de la terapia ocupacional en les malalties neurològiques.
 • Acompanyament al dol i la mort.
 • Patologia dual: salut mental i drogodependències.
 • Psico-geriatria.
 • Trastorns mentals i resolució de conflictes.
 • Tècniques de modificació de conducta.
 • Tècniques de suport psicològic a l’usuari.
 • Les families dels usuaris: com gestionar relacions.
 • Utilització de tècniques de comunicació alternativa i aumentativa.
 • Activitat física i recreativa per a persones dependents en institucions.
 • Estimulació basal: nivell bàsic.
 • Estimulació basal: perfeccionament.
 • Massoteràpia. Massatge terapèutic.
 • Mobilitzacions i transferències.
 • Reflexologia.
 • Bioètica. -Cures pal.liatives.
 • Dietes específiques en institucions socio-sanitàries.
 • Educació sexual per a persones amb discapacitat.
 • Farmacologia especialitzada en geriatria.
 • Intervenció en el pacient amb ictus.
 • Monitor socio-cultural.
 • PIALs, protocols i registres en institucions.
 • Prevenció i tractament de nafres.
 • Primers auxilis.
 • Tractament i rehabilitació en malalts de parkinson.
 • Taller d’arterapia.
 • Taller d’assertivitat.
 • Taller d’estimulació cognitiva.
 • Taller de manualitats en la intervenció en la tercera edat.
 • Taller de musicoteràpia.
 • Taller de psicomotricitat.
 • Taller de reminiscència.
 • Taller de risotèrapia.
 • Taller de tècniques de relaxació.
 • Taller de treball en equip.
 • Taller de cuina bàsica.
 • Atenció al client.
 • Coaching.
 • Com optimitzar les reunions de l’equip interdisciplinari.
 • Formació de formadors.
 • Gestió d’equips de treball.
 • Gestió de les emocions.
 • Gestió del temps.
 • Intel.ligència emocional.
 • PNL. programació neurolingüística.
 • PRL estrès.
 • Resolusió de conflictes.
 • Tècniques de comunicació.
 • Mindfulness.
 • Introducció a la informàtica.
 • Redacció de documents en word.
 • Full de càlcul en excel.
 • Excel financer.
 • Bases de dades en acces.
 • Presentacions en prezzi.
 • Optimització de l’agenda amb l’outlook.
 • Community manager.
 • WordPress.
 • Posicionament SEO/SEM.
 • Català.
 • Anglès.
 • Francès.
Certificaciones