Centre de Formació Actiuhumà


Actiuhumà treballa en l’àrea de RRHH i Formació des de l’any 1992.

Es va crear amb una clara orientació pedagògica i amb la missió de competenciar a les persones per incrementar les seves possibilitats d’èxit professional.

El treball d’equip realitzat pels professionals al llarg d’aquests anys ens ha portat a:

  • Ser Centre col.laborador del Departament d’Empresa i Ocupació amb num. de cens 1617 des de l’any 1994.
  • Ser Centre col.laborador del Departament d’Ensenyament per la realització de PQPI.
  • Estar autoritzat per la Fundació Laboral de la Construcció per impartir totes les especialitats.
  • Ser membre de CAT-FORMACIÓ i CECAP
  • Gestionar el Sistema de Bonificacions de la Fundació Tripartita.

ACTIUHUMÀ

  • Compta amb professionals col.legiats en el Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
  • Incorpora en el seu equip persones habilitades com a Assessors i com a Avaluadors en el marc del RD 1224/2009 de 17 de juliol de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.
  • Està certificada per LGAI en el sistema de qualitat de la norma ISO 9001:2008 per les activitats de disseny i execució de la formació ocupacional amb num. EC-1342/3.
  • Compleix la normativa de Prevenció de Riscos Laborals i Protecció de Dades.


Certificaciones