Consultoria de RRHH


Som consultoria de RRHH des de l’any 1992. El nostre àmbit d’actuació és tan l’empresa privada com l’Administració.

Entre les nostres activitats destaquen:


Selecció de personal i valoracions del lloc de treball.

El procés de selecció inclou la descripció del perfil, la selecció de les proves idònies per a la valoració, l’entrevista per competències, la passació de proves, l’anàlisi dels resultats de les proves, la redacció de l’informe de valoració amb orientacions i recomanacions al client.


Diagnosi de les necessitats formatives. Plans de formació.

Per dur a terme una òptima diagnosi es realitzen entrevistes amb les persones responsables dels plans formatius i als candidats de la formació, i es fan observacions reals al lloc de treball.

El disseny del pla formatiu respon a les necessitats detectades, amb programes de contingut totalment personalitzats.

ACTIUHUMÀ es caracteritza per impartir accions formatives amb temaris que s’adeqüen a la detecció de necessitats.


Coaching directiu.

Per direcció i comandament intermedis, individual o grupal, en les àrees de Comunicació, Presa de Decisions i Conducció d’Equips.


Coaching de desemvolupament personal.


Accions d’implantació de sistemes vers l’adaptació al canvi i la millora contínua:

– Implantació de sistemes de treball en equip.

– Implantació de sistemes de Direcció i gestió per objectius.

– Tècniques directives vers l’automotivació.

– Anàlisis de llocs i de tasques.

– Estudis del clima laboral.

– Tècniques creatives per a la presa de decisions per Consells d’Administració i Comités de Direcció.

– Implantació de sistemes i tècniques de comunicació per als comandaments.

– Altres accions dirigides a diversos sectors en: Sistemes de remuneració.Certificaciones